Bildbank, filarkiv, mediearkiv

Skolor

För skolor, högskolor och universitet är det praktiskt att samla sina bilder på ett ställe. I Exigus förvaras bland annat miljöbilder, logotyper, porträtt och undervisningsmaterial. För den större skolan kan det vara praktiskt med flera bildbanker, till exempel en för varje institution. Beroende på sina rättigheter kan användaren sedan söka i en eller flera bildbanker samtidigt.

För det mindre lärosätet kan det räcka att sortera bilderna i kategorier för respektive ämne eller på det sätt som passar bäst. Skolan skapar enkelt sina egna kategorier och bestämmer rättighetsnivåer på sina användare.

Skolan administrerar själv fritt antal användare. Man kan välja att ge alla elever tillgång till Exigus eller använda ett gemensamt konto för vissa utvalda kategorier. Till Exigus kan man också koppla automatinloggningssystem.

Några av skolorna som använder Exigus

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

KTH

Linköpings Universitet

Malmö Högskola

Medborgarskolan

Umeå Universitet