Bildbank, filarkiv, mediearkiv

Produktföretag

Fjällräven

Exigus systerföretag Gabriel Uggla AB har länge fotograferat och producerat Fjällrävens kataloger. Tilllsammans med dem utvecklade vi Exigus från att hantera bilder och filer till att också hantera produkter. Exigus hämtar grunddata från Fjällrävens produktutvecklarprogram där de kompletteras med säljande texter, bilder, logotyper, färger etc. Denna information ligger sedan som grund för deras interna katalog, deras säljkataloger och deras hemsida, samt som en mycket kompetent bild-, media- och databas för internet och externt bruk. Exigus exporterar all önskad fakta till InDesign och skapar automatiskt kataloger enligt vald design på en bråkdel av den tid det tar traditionellt. Exigus uppdaterar också Fjällrävens hemsida automatiskt.

Systemet hanterar nu deras ca 500 produkter på 10 språk, ca 10 000 bilder för 6 säsonger och ändå utförs en sökning på mindre än en tiondels sekund.

Naturkompaniet

Naturkompaniet är återförsäljare av outdoor produkter. Där fick vi lösa nya problem eftersom de måste hålla reda på alla sina 200 leverantörers färger och artikelnummer. Deras katalog omfattade 2 500 produkter. Uppdateringar av Naturkompaniets hemsida och deras katalogproduktion görs som Fjällrävens.

Uppsala auktionskammare

Uppsala auktionskammare använder Exigus katalogverktyg för sina kvalitetsauktioner. Under katalogproduktionen är det starkt begränsad tid, Exigus hjälper till att effektivisera och påskynda katalogläggningen.