Bildbank, filarkiv, mediearkiv

Om Exigus

Om företaget

Gabriel Uggla startade 1994 Sveriges första digitala fotostudio. Intresset var enormt men den grafiska branschens kunskap om digital bild nästan obefintlig. För att dra nytta av fördelarna som den nya tekniken medförde, inkluderades de kompetenser där bild används: repro, grafisk produktion av annonser och trycksaker och så småningom även hemsidor.

På uppdrag av Huddinge kommun byggde Gabriel Uggla AB en bildbank, den första bilden laddades upp den 6:e oktober 2003. Bildbanken utvecklades och fick 2006 namnet Exigus. Den exponerades på Google med en sponsrad länk och har fått ett antal mycket prominenta användare. Hösten 2008 bildades Exigus AB som ett systerbolag till Gabriel Uggla AB. Exigus® är ett registrerat varumärke.

Om namnet Exigus

Exiguus (den ödmjuke) föddes år 470 i Axiopolis, Mindre Scythia, nuvarande Dobruja i Rumänien. Exiguus blev tidigt medlem i den scythiska Romersk-Ortodoxa munkorden. Strax före sekelskiftet 400 – 500 flyttade Exiguus till Rom där han översatte 67 betydelsefulla grekiska bibeltexter till latin.

Exiguus biträdde också de Romersk Katolska påvarna som arkivarie och hann fram till din död 544 (74 år gammal) betjäna Anastasius II, S:t Symmachus, S:t Hormisdas, S:t John, S:t Felix IV, Boniface II, John II, S:t Agapetus I, S:t Silverus och Vigilius.

Mest känd är dock Exiguus för sitt ”Anno Domine” där han fastställde det år då Jesus föddes och som ligger till grund för såväl den Gregorianska som den Julianska kalendern. Eftersom kunskap färdades lite långsammare på den tiden tog det tid innan detta vann acceptans i hela den kristna världen, men 1422 (900 år senare) antogs det av Portugal som sista land.

Exiguus lade grunden till det påvliga arkivet och genom idogt arbete och framsynthet formade han det så att det för efterföljande arkivarier skulle vara lätt att förstå och arbeta med och flexibelt för framtida nytta. Dionysius Exiguus helgonförklarades den 8 juli i år av den Romerk-Ortodoxa kyrkans synod i Bukarest och hyllas där varje år den 1 september. Vi kallar honom för enkelhetens skull för Exigus.