Bildbank, filarkiv, mediearkiv

Myndigheter, kommuner och landsting

Huddinge kommun

Exigus utvecklades från början åt Huddinge kommun av Gabriel Uggla AB, en fotostudio och produktionsbyrå i Stockholm. Huddinge kommun består av sju förvaltningsområden och kommunens bilder fanns utspridda över dessa på hårddiskar, CD-skivor mm. För att få struktur på sina filer beställdes den bildbank som senare utvecklades till Exigus.

Rättighetsfrågan

Tillsammans med Huddinge kommun utvecklades också ett system med olika rättighetsnivåer. Med hjälp av rättighetsnivåerna styr man vem som har tillgång till vilka bilder, om man får redigera texter, ladda upp, ladda ner osv.

Konfigurationen

Nyligen har Huddinge kommun valt att dela upp sina bilder över flera bildbanker, en för Barn- och utbildningsförvaltningen, en för kommunstyrelsens förvaltning etc. De som har access kan hoppa mellan bildbankerna eller snabbt söka igenom alla.

Ett urval av myndigheter, kommuner, landsting och länsstyrelser som använder Exigus

Arvika kommun

Borås stad

Försäkringskassan

Huddinge kommun

Region Jämtland Härjedalen

Länsstyrelsen Jämtland

Migrationsverket

Nynäshamns kommun

Region Gotland

Region Skåne

Rikspolisstyrelsen

Sigtuna kommun

Skolverket

Stockholms stad

Stockholms Läns Landsting

Södertälje kommun

Tillväxtverket

Transportstyrelsen

Umeå kommun

Universitets- och högskolerådet

Örnsköldsviks kommun